tartutulevaisuuteen

SANASTOA

Termiviidakkoa selvemmäksi

twitterinstagramfacebook

ADL, Epikriisi, Hemipareesi, ICF... WHAT?!? Sanastolla termiviidakko tutummaksi.

Toispuolihalvaus

Pienten, täsmällisten lihasliikkeiden säätely.

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa kuvataan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvä tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma opetuksen sisällöistä, pedagogisista menetelmistä, opetusjärjestelyistä ja tarvittavasta tuesta. Lisäksi HOJKSiin kirjataan myös moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet, yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa sekä yhdessä sovittu, huoltajan tarjoama tuki. Nivelvaiheessa tärkeä tiedon siirron apuväline vanhempien luvalla. Jokaiselle erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle laaditaan HOJKS.

International Classification of functions

Häiriöt kognitiivisissa toiminnoissa kuten havaitsemisessa, oppimisessa, muistissa, päättelyssä, ongelmanratkaisussa, kielellisissä toiminnoissa ja tahdonalaisessa liiketoiminnassa.

Tiedonkäsittelyyn liittyvät ajattelutoiminnot, kuten esim. havaitseminen, muisti, kielellinen ajattelu ja päättely.

Koulutuskokeilulla selvitetään edellytyksiä selviytyä suunnitelluista ammatillisista opinnoista. Samalla on mahdollisuus käytännössä tutustua suunniteltuun koulutusvaihtoehtoon ja oppilaitokseen. Jakso kestää yleensä muutamsta päivästä viikkoon.

Henkilön kuntoutumisen järjestämisen tueksi laadittu kirjallinen, usein lakisääteinen, asiakirja, jossa luetellaan tutkimusten, arviointien ja kuntoutujan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta päätetyt tarpeelliset toimenpiteet aikatauluineen ja toteutusvastuineen.

Perusopetuksen päättyessä yhden lukuvuoden mittainen "kymppiluokka".

Spinal cord injury, ks. selkäydinvamma.

Kysy lisää

Warning: Creating default object from empty value in /home/u43068/public_html/tartutulevaisuuteen/libraries/cegcore2/libs/helper.php on line 22 Warning: Creating default object from empty value in /home/u43068/public_html/tartutulevaisuuteen/libraries/cegcore2/libs/helper.php on line 22 Warning: Creating default object from empty value in /home/u43068/public_html/tartutulevaisuuteen/libraries/cegcore2/libs/helper.php on line 22 Warning: Creating default object from empty value in /home/u43068/public_html/tartutulevaisuuteen/libraries/cegcore2/libs/helper.php on line 22
Warning: Creating default object from empty value in /home/u43068/public_html/tartutulevaisuuteen/libraries/cegcore2/libs/helper.php on line 22 Warning: Creating default object from empty value in /home/u43068/public_html/tartutulevaisuuteen/libraries/cegcore2/libs/helper.php on line 22 Warning: Creating default object from empty value in /home/u43068/public_html/tartutulevaisuuteen/libraries/cegcore2/libs/helper.php on line 22 Warning: Creating default object from empty value in /home/u43068/public_html/tartutulevaisuuteen/libraries/cegcore2/libs/helper.php on line 22 Warning: Creating default object from empty value in /home/u43068/public_html/tartutulevaisuuteen/libraries/cegcore2/libs/helper.php on line 22 Warning: Creating default object from empty value in /home/u43068/public_html/tartutulevaisuuteen/libraries/cegcore2/libs/helper.php on line 22 Warning: Creating default object from empty value in /home/u43068/public_html/tartutulevaisuuteen/libraries/cegcore2/libs/helper.php on line 22 Warning: Creating default object from empty value in /home/u43068/public_html/tartutulevaisuuteen/libraries/cegcore2/libs/helper.php on line 22 Warning: Creating default object from empty value in /home/u43068/public_html/tartutulevaisuuteen/libraries/cegcore2/libs/helper.php on line 22 Warning: Creating default object from empty value in /home/u43068/public_html/tartutulevaisuuteen/libraries/cegcore2/libs/helper.php on line 22 Warning: Creating default object from empty value in /home/u43068/public_html/tartutulevaisuuteen/libraries/cegcore2/libs/helper.php on line 22 Warning: Creating default object from empty value in /home/u43068/public_html/tartutulevaisuuteen/libraries/cegcore2/libs/helper.php on line 22
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com